Referenslitteratur för:

Urininkontinens
  FÖRFATTARE OCH TIDSKRIFT
PUBLICERAD
HÄMTA PDF
       
  1. Kinn A-C:
Urininkontinens - Ett kvinnligt gissel
Läkartidningen 1996; vol 93, nr 19, pp. 1837-43.

1996
  2. Wiklund I:
Urininkontinens raserar livskvaliteten
Läkartidningen 1997; vol 94, nr 51-52, pp. 4925-7

1997

  3. Rentzhog L:
Urininkontinens - en stor sabotör av livskvaliteten.
Läkartidningen 2000; vol 97, nr 12, pp. 1414-5.


2000
  4. Sogabe H, Terado T:
Open Clinical Study of Effects of Pumpkin Seed Extract/Suybean Germ Extract Mixture - containing Processed Food on Nocturia.
Jpn J Med Pharm Sci 2001; 46 (5): 727-37 .


2001 Hämta här
  5. Yanagisawa E et al.:
Study of Effectiveness of Mixed Processed Food Containing Cucurbita Pepo Seed Extract and Soybean Seed Extract on Urge Urinary Incontinence in Women.
Jpn J Med Pharm Sci 2003; 14, no 3, 313-22 .


2003 Hämta här
 

 
  

 
  .